Over ONS

Vereniging

“Oranje Nassau” is een actieve muziekvereniging, wat tot uiting komt in de diverse activiteiten die jaarlijks worden verzorgt. Het orkest geeft regelmatig podiumconcerten, zowel binnen als in de buitenlucht. Tevens spelen we ook op uitnodiging bij plaatselijke en regionale festiviteiten zoals Koninginnedag en 5 mei en verlenen we medewerking aan kerkdiensten.
De totale vereniging telt zo’n 45 leden in de leeftijd van 8 tot 65+ jaar. Hierbij is ongeveer de helft jonger dan 18 jaar. Dus in alle opzichten een jonge vereniging!

De vereniging kent verschillende orkest niveaus:

Leerlingenorkest “de Notenkrakers”

Harmonieorkest

Om een goed optreden te verzorgen, wordt er wekelijks gerepeteerd, door zowel de leerlingen als  het harmonieorkest.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom om eens te komen kijken bij een optreden of tijdens één van de repetities.

Instrumenten

De harmonie wordt gevormd door diverse blaas- en slaginstrumenten welke bestaan uit:

Koper blaasinstrumenten: Trompet

Trompetten

F-Hoorn’s (vacature)

Schuif trombone’s (vacature)

Bes-Bassen

Euphonium’s

Hout blaasinstrumenten: saxofoon

Saxofoon’s (Alt-, Tenor-, en Bariton-)

Klarinetten (vacature)

Dwarsfluiten (en Piccolo)

Hobo

Fagot (vacature)

Slagwerk: (vacature)

Drumstel 8-delig drumstel

Percussie instrumenten zoals: Concert trom, Bongo’s, Claves, Cow-bell, Triangel, Klokkenspel, Tamboerijn, Barchimes, Woodblock, etc.

Pauken

Opleiding

De jeugd maakt, nadat ze de eerste muziekvaardigheden onder de knie hebben gekregen, een keuze voor een instrument. Dit is een eigen keuze en wordt niet gestuurd door de gewenste bezetting van het (jeugd) orkest. Zeker voor de jeugd, maar ook voor de gevorderde speler geldt, dat het plezier in het bespelen van en instrument altijd voorop staat.

Om mee te spelen in het harmonieorkest is een muzikaal niveau vereist vergelijkbaar met het landelijke B-nivo of hoger. Om dit te bereiken biedt Oranje Nassau de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. Hierbij kunnen de kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met het instrument en met het samenspelen in een orkestsamenstelling. Dit bevorderd de snelheid van het leren en het plezier hierin.

Beginnende muzikanten krijgen altijd individueel of in kleine groepjes les van gediplomeerde docenten.
Voordat men een keuze maakt voor een instrument, is het handig om al enige muziekkennis te hebben in de vorm van een AMV cursus (Alg. Muziek Vorming).
Deze cursus wordt in Smilde verzorgt door één van de gediplomeerde docenten van Stalman Music Service of door het ICO te Assen.
Op dit moment volgen ca. 30 leden op een of andere manier muzieklessen via onze vereniging.

De Notenkrakers

Het Jeugdorkest De Notenkrakers is de opstap naar het grote harmonieorkest.
Ook het jeugdorkest de Notenkrakers repeteert elke week. In dit orkest wordt de muziek steeds iets moeilijker. Na 2 jaar hebben de jongen muzikanten ongeveer het niveau van het landelijk B-diploma en kunnen ze doorstromen naar het grote harmonieorkest.
Ook “de Notenkrakers” verzorgen zo nu en dan optredens, bv in het winkelcentrum of in het bejaardencentrum. Indien nodig worden ze hierbij ondersteund door enkele leden van het Harmonieorkest.

Harmonieorkest

Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 40 gevorderde muzikanten, die minimaal het speelniveau van het landelijke B-niveau of hoger beheersen.
Het orkest verleend dikwijls hun medewerking tijdens festiviteiten in het dorp (Koningsdag, 5 mei, Sinterklaasfeest) en tijdens kerkdiensten en zangdiensten.
Bij alle instrumenten welke behoren tot een harmoniebezetting zijn vertegenwoordigd. Elke maandagavond is er repetitie om nieuwe muziekstukken in te studeren en om de bestaande muziekstukken te onderhouden. Vanzelfsprekend zijn nieuwe leden op alle instrumenten van harte welkom.

Activiteiten

Naast de wekelijkse oefenavonden en de optredens is er ook ruimte voor ontspanning in de vorm van studiedagen en de jaarlijkse barbecue.
Muziekinstrumenten, kleding, huur repetitieruimte en dirigent kosten veel geld. Om dit allemaal te kunnen blijven bekostigen wordt er elk jaar een oliebollenactie op touw gezet. Hierbij zet de gehele vereniging zich in om ca. 20.000 oliebollen en appelflappen aan de man te brengen. Elk jaar weer bijzonder succesvol en inmiddels een begrip in alle Smildes.

Historie

De christelijke muziekvereniging “Oranje Nassau” te Smilde is opgericht op 6 september 1906. De vereniging is gestart als een fanfare en later uitgebreid met een drumband met vlaggendragers. In de jaren ’90 is de drumband opgeheven en is de vereniging overgeschakeld naar een harmonie- bezetting. Op dit moment telt de vereniging ruim 45 leden met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar, waarvan ongeveer 40 % jeugdlid is.